GTIP Tespit Hizmetleri

GTIP Tespit Hizmetleri

GTİP; Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu’nun ilk harflerinden türetilen bir kısaltma olarak ifade edilir. GTİP, aslında Gümrük Tarife Cetveli’nde bulunan 12’li bazda koda verilen addır. Gümrüklerdeki her ürün grubu, hammaddeden mamule doğru sınıflandırılmak şartıyla farklı GTİP kodu ile tanımlanır.

Her ülkenin Gümrük Tarife Cetvelinin temelini Armonize Sistem meydana getirir. Bu sistem, uluslararası ticareti yapılan tüm ürünler için kullanılan uluslararası bir ticari sınıflandırma sistemini ifade eder.

Armonize sistemin düzenleme ve esasları, Dünya Gümrük Örgütü tarafından gerçekleştirilir. Türkiye’de ise Gümrük Tarife Cetveli’nden sorumlu resmi merci Ticaret Bakanlığı’dır.

Bir eşyanın GTİP’inin tespit edilmesi demek, o eşyanın ithalinde ve ihracında uygulanan vergi hadleri ile mevzuatsal hükümleri bulmak demektir. Dış ticarette yanlış GTİP tespiti, geri dönüşü olmayan cezai müeyyidelerin uygulanmasına neden olabilir. Bu durum gümrük maliyetlerinizi önemli ölçüde arttırabilir. Bu yüzden uzman kişiler tarafından yapılacak GTİP tespiti sayesinde zamandan ve paradan tasarruf etmeniz mümkün olur.

Sormak istediğiniz ürünün tarife kodunu bilmiyorsanız, ürünün kullanım alanı, üretildiği materyalin türü, ürüne dair görseller ve teknik bilgileri gibi detayları bize gönderebilirsiniz. Verdiğiniz bu bilgiler, tecrübeli ve uzman Gümrük Müşavirlerimiz tarafından incelenerek eşyanıza ait en doğru GTİP tespit edilir.