Hukuki Danışmanlık

Hukuki Danışmanlık

Gümrük Uyuşmazlıklarının kendisine has yapısından kaynaklanan farklılıklar nedeniyle bu vergi ve vergiye ilişkin hukuki / cezai yaptırımların uygulanması sırasında karşılaşılan uyuşmazlıkların çözümünde başta Vergi Usul Kanunu (VUK), İdari Yargılama Usulü Kanunu (İYUK) ile diğer vergi ve ceza içeren yasalara istinaden önemli farklılıklar bulunmaktadır.

Özellikle VUK’un 2’nci maddesi ile ‘Gümrük İdareleri tarafından alınan vergi ve resimler bu kanun kapsamı dışındandır’ denilmek suretiyle söz konusu vergiler ve bunlara ilişkin uyuşmazlıkların çözümünde 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun uygulanacağı açıkça belirtilmektedir.

Bu bakımdan Gümrük Kanunu (GK), gümrük işlemlerinden alınan vergi, resim ve diğer yükümlülükler bakımından hem genel hem de özel hükümleri muhtevasında barındıran nevi şahsına münhasır bir yasa niteliğindedir. Gümrük kanununun kendisine özgü yapıda olması ve diğer vergi ve ceza içeren yasalara oranla genel-özel hükümlerin her ikisini de bünyesinde barındırması, Gümrük ile ilgili avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetlerinin ayrı bir uzmanlık dalı olarak karşımıza çıkmasına sebep olmaktadır.

Bu nedenle Nas Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık Hizmetleri uzman kadrosu tarafından siz değerli mükelleflerimize gümrük danışmanlığının yanı sıra hukuki danışmanlık hizmetleri de sunulmaktadır.