İhracat Danışmanlığı

İhracat Danışmanlığı

İhracat Rejimi, serbest dolaşımda bulunan eşyanın ihraç amacıyla Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkışına ilişkin hükümlerin uygulandığı rejimdir.

İhrac edilecek eşya ile ilgili olarak fizibilite çalışması yapılması.
Hariçte İşleme Rejimi uygulamaları ve TEV.(Telafi Edici Vergi)
Sağlık sertifikası, Kontrol belgesi, A.TR, Eur-1 menşe şehadetnamesi, ülke durumuna göre konsolosluk tasdik işlemleri vb. yapılması.
Eşyanın türüne göre ilgili ihracatçı birliklerine üyelik işlemlerinin yaptırılması,

  • Birlik tastikinin alınması.
  • Eşya ile ilgili G.T.İ.P. tespiti.
  • Gümrük müşaviri tarafından düzenlenen vesaiklerin müşteri talimatına uygun olarak bankaya ve/veya alıcıya ulaştırılması.
  • Taşımaya konu araç gümrük işlemlerinin takibi.
  • İhraç edilecek eşyanın gümrük beyannamesinin düzenlenmesi ve operasyonun tamamlanması.
  • Vesaiklerin nakliye firmasına teslimi.
  • Geçici ihracat işlemlerinin ve sürelerinin takibi.
  • Evrak teslim formu ile evrakın tarafınıza teslimi.
  • Gümrük çıkış beyannamesinin kapatılması.
  • Kapatılan gümrük çıkış beyannamelerinin ihracatçı nüshasının firmaya teslimi.